Privacy Policy

In deze privacyverklaring kan jij exact lezen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Vanzelfsprekend gaan wij met jouw persoonsgegevens zeer zorgvuldig om en verwerken wij niet meer gegevens van jou dan ook daadwerkelijk nodig hebben en conform dat wat in de AVG wet beschreven staat.

Welke persoonsgegevens wij van jou verwerken:
Jouw persoonsgegevens gebruiken wij om een profiel van jou te maken zodat wij goed inzicht krijgen wie jij bent, wat je nodig hebt en hoe we jou het beste kunnen helpen.
Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons en om onze producten en/of diensten aan jou te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat we een aantal persoonsgegevens van je ontvangen. Zonder deze gegevens kunnen wij helaas niet leveren.
Het is daarom noodzakelijk dat jij deze gegevens tijdig aan ons verstrekt en goed gecontroleerd hebt of deze kloppen. Het is voor ons noodzakelijke om jouw persoonsgegevens te verwerken in onze systemen.
Wij verwerken met name de persoonsgegevens die jijzelf aan ons verstrekt en weet dus precies welke dat zijn, het gaat om de volgende gegevens;
– Voor- en Achternaam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Wat wij met persoonsgegevens doen:
Wij verwerken alleen jouw persoonsgegevens als dat nodig is om een gerechtvaardigd doel te bereiken en wij daar een goede grondslag voor hebben.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
Voor het versturen van onze nieuwsbrief maar wanneer jij jouw toestemming hiervoor intrekt ontvang je geen nieuwsbrieven meer van ons. Wij verwijderen dan jouw gegevens binnen 30 dagen uit ons nieuwsbrief bestand.
Voor het versturen van service/funnel e-mails zodat wij voldoen aan de overeenkomst of omdat het in ons gerechtvaardigd belang is. Wij bewaren jouw gegevens voor dit doel zolang als dat nodig is en verwijderen het daarna binnen 90 dagen.
Als jij contact met ons opneemt, is het toch wel fijn als wij kunnen reageren en dus beschikken over jouw persoonsgegevens. Deze gegevens hebben we in ons gerechtvaardigd belang verwerkt en verwijderen we binnen 2 jaar na ons laatste contactmoment.
Als jij een offerte bij ons opgevraagd hebt, verwerken wij daarvoor de door jou opgegeven gegevens en informatie om de offerte te kunnen toesturen. Ga jij vervolgens geen overeenkomst met ons aan en hebben wij geen contact meer met elkaar, dan verwijderen wij jouw gegevens binnen 2 jaar.
Om aan de overeenkomst te kunnen voldoen om diensten en/of producten te kunnen leveren hebben wij bepaalde gegevens nodig. Deze verwerken wij in elk geval voor de duur van de overeenkomst met een maximum van 5 jaar.
Nadat jij een dienst of een product van ons hebt afgenomen versturen wij een factuur waar ook daar staan jouw persoonsgegevens op omdat wij wettelijk verplicht zijn om deze tenminste 7 boekjaren te bewaren.
Jij hebt bij ons een account dat je gedeeltelijk zelf kunt beheren. Dit is meestal om aan een overeenkomst te kunnen voldoen of jij hebt ons toestemming gegeven of het is in ons gerechtvaardigd belang om voor dit doel jouw persoonsgegevens te verwerken. Sommige gegevens in jouw account kan je zelf beheren. Wanneer jij deze verwijderd, verwerken wij ook geen gegevens meer uit jouw account. Verder verwerken we je persoonsgegevens in je account tot maximaal 5 jaar na het einde van de overeenkomst waarvoor het account nodig was of tot 5 jaar na het verwijderen van het account, afhankelijk van welk moment later valt.

Wij hebben jouw toestemming nodig:
Voor sommige van deze doeleinden vragen wij eerst jouw uitdrukkelijke toestemming. Je hebt dan ook het recht om op elk moment je toestemming weer in te trekken. Dat kan door ons een e-mail te sturen naar contact@artsoul.studio 
De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft geldig totdat jij ons deze e-mail hebt gestuurd.

Gerechtvaardigd belang:
Vaak hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.
Dat wil zeggen dat wij zowel naar jouw privacybelang hebben gekeken, maar ook onze eigen, meestal commerciële belangen, hebben meegewogen. Wij verwerken jouw  persoonsgegevens daarom ook alleen als dat noodzakelijk is om ons belang te behartigen. Wij maken deze afweging voor elk doeleinde, steeds volgens de normuitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens.
In ons gerechtvaardigd belang zullen wij soms aanbiedingen sturen of ontvang je andere direct marketing van ons. Hier mag je op elk moment bezwaar tegen maken. Voor dit doel verwerken we jouw persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar.
Wij willen graag anderen laten zien welke experiences onze klanten hebben beleefd in onze studio, wat dit gedaan heeft voor onze klanten en welk werk wij doen en leveren aan welke (soort) personen, bedrijven en organisaties.
Daarom laten wij dat graag zien in ons portfolio op onze website, social media’s en andere 
promotionele- of reclame-uitingen welk in ons gerechtvaardigd belang is.
Het is nodig dat wij onze website beveiligen om bijvoorbeeld aanvallen en hacks van buitenaf tegen te gaan zodat onbevoegden geen toegang hebben tot accounts of afgeschermde delen van onze website.
Soms is het hiervoor nodig dat wij ook persoonsgegevens, zoals 
IP-adressen verwerken.
Dit is in ons gerechtvaardigd belang en wij bewaren de persoonsgegevens maximaal 1 jaar.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens van ons:
Regelmatig hebben wij hulp nodig in een of andere vorm, bij onze bedrijfsvoering. Zo schakelen we de volgende verwerkers in:
– Hosting van de website, app, leeromgeving of ander platform
– E-mail en nieuwsbrief hosting
– Betaaldiensten en incassobureaus
– Bezorgdiensten
– Cloud based software, zoals CRM en opslag van documenten

De verwerkers en derden moeten jouw privacy voldoende waarborgen.
Daarom kiezen wij zoveel mogelijk voor verwerkers en derden die gevestigd zijn in de EU/EER of ander adequaat land maar dat lukt helaas niet altijd. De verwerkersovereenkomst die wij sluiten, vullen wij in dat geval aan met andere passende waarborgen, zoals de modelclausules van de Europese Commssie of komen wij zogenaamde Binding Corporate Rules overeen. Waar nodig treffen we nog extra maatregelen, zoals encryptie en/of pseudonimisering van jouw persoonsgegevens.

Wat jouw rechten zijn:
Dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken conform deze privacyverklaring, betekent natuurlijk nog niet dat jij helemaal niets meer te zeggen hebt over jouw persoonsgegevens. Wij leggen je daarom hieronder kort uit welke rechten jij hebt en hoe jij die kunt inzetten.

Toestemming intrekken:
Hebben wij jouw persoonsgegevens op basis van toestemming verwerkt, dan mag jij deze te allen tijde intrekken door ons een e-mailen te sturen naar contact@artsoul.studio.

Inzage, rectificatie en wissing of beperking:
Wil jij weten welke persoonsgegevens wij van jouw verwerken? Dan mag jij ons altijd vragen dat in te zien en om jouw persoonsgegevens te corrigeren. Ben jij van mening dat wij die persoonsgegevens helemaal niet meer nodig hebben, dan mag jij ook een verzoek doen om die te wissen of de verwerking te beperken. Deze verzoeken dien je eenvoudig in door een e-mail te sturen naar contact@artsoul.studio.

Bezwaar:
Heb je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur ons dan een e-mail naar contact@artsoul.studio met jouw bezwaren en argumenten om dit te onderbouwen. Wij nemen jouw bezwaar vervolgens in behandeling. Daar ontvang je uiteraard een bevestiging van op het e-mailadres waarmee je het bezwaar hebt ingediend. Heb jij ons, om welke reden dan ook, het bezwaar per post gestuurd, dan moeten daarin voldoende gegevens staan waardoor wij contact met jou op kunnen nemen.

Gegevensoverdraagbaarheid:
Wil jij niet meer van onze diensten gebruik maken en wil jij alle gegevens meenemen naar een andere dienstverlener? Dan zijn wij verplicht om jou de gegevens op zodanige elektronische wijze aan te leveren, dat je de gegevens gemakkelijk over kunt dragen aan de nieuwe dienstverlener. Je kunt ons hierom vragen door een e-mail te sturen naar: contact@artsoul.studio.

Klachten:
Heb jij klachten? Dat vinden wij heel jammer en vervelend en dat is absoluut niet onze bedoeling. Het liefst hebben wij natuurlijk dat jij de klacht eerst aan ons voorlegt door ons te e-mailen naar contact@artsoul.studio  wij nemen jouw klacht vervolgens in behandeling om deze zo goed mogelijk en binnen een redelijke termijn op te lossen.
Is dit niet naar jouw tevredenheid of wil jij jouw klacht niet aan ons voorleggen? Dan heb je altijd nog het recht om jouw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie zijn wij:
Het ging tot nu toe vooral over jouw persoonsgegevens maar jij wilt natuurlijk ook wel weten wie wij dan wel zijn aan wie jij jouw persoonsgegevens verstrekt, dit zijn wij:

Art & Soul By Katinka Tromp
Laan van Europa 330 | 3317 DB | Dordrecht | 010-3220300 | contact@artsoul.studio | KvK 63407574

Bel ons WhatsApp ons